ตื่นตัวอยู่เสมอด้วย SpO2 ของคุณ

นี่เป็นประโยชน์หรือไม่