คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชาร์จด่วนและการชาร์จด่วนพิเศษ (SuperCharge)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้: Tablet,Smartphone
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้:
ผลลัพธ์ที่คุณค้นหา โปรดเลือก
ไม่พบผลลัพธ์ที่คุณค้นหา โปรดเลือกอีกครั้ง
zoom in pic
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชาร์จด่วนและการชาร์จด่วนพิเศษ (SuperCharge)
 • โทรศัพท์ของฉันกำลังชาร์จอยู่ในโหมดใด

โหมดการชาร์จ

ไอคอนแบตเตอรีบนแถบสถานะ

การชาร์จปกติ

การชาร์จด่วน

SuperCharge

SuperCharge

ไอคอนแบตเตอรีบนแถบสถานะโทรศัพท์ของคุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับโหมดการชาร์จ

 • โทรศัพท์ของฉันรองรับโหมดการชาร์จใดบ้าง

ข้อมูลเอาท์พุตบนที่ชาร์จที่ได้มาตรฐานของโทรศัพท์ของคุณจะระบุโหมดการชาร์จที่โทรศัพท์ของคุณรองรับ

5V/2A: การชาร์จปกติ

9V/2A: การชาร์จด่วนของ Huawei

5V/4.5A หรือ 4.5V/5A: Huawei SuperCharge

10V/4A หรือ 5V/8A: Huawei 40 W SuperCharge

หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้วรุ่นที่รองรับ SuperCharge มักจะใช้ร่วมกันได้กับการชาร์จด่วนของ Huawei คุณสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ Huawei

 • การชาร์จด่วนและการชาร์จด่วนพิเศษจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้าง
 1. โทรศัพท์ที่รองรับการชาร์จด่วน หรือ SuperCharge ของ Huawei
 2. ที่ชาร์จที่รองรับการชาร์จด่วน หรือ SuperCharge ของ Huawei
 3. สายข้อมูลของ Huawei ที่ได้มาตรฐาน หรือสายข้อมูลที่รองรับการชาร์จด่วนหรือการชาร์จด่วนพิเศษ การชาร์จโทรศัพท์ของคุณด้วย SuperCharge จำเป็นต้องใช้สายที่มีกำลังกระแสไฟฟ้า 5 A หรือสูงกว่า

 • ทำไมโทรศัพท์ของฉันจึงไม่ชาร์จด้วยการชาร์จด่วนหรือ SuperCharge ขณะที่กำลังใช้งานที่ชาร์จและสายข้อมูลที่ได้มาตรฐาน
 1. หลังจากเสียบที่ชาร์จ โทรศัพท์ของคุณจะใช้เวลาตรวจหาที่ชาร์จประมาณ 10 วินาที จากนั้นจึงเริ่มต้นการชาร์จด้วยการชาร์จด่วนหรือ SuperCharge ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและโปรดอย่ากังวล
 2. ถอดสายข้อมูลและเสียบกลับเข้าไปในพอร์ต USB อย่างรวดเร็ว
 3. รีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณ และลองอีกครั้ง
 4. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ชาร์จได้รับความเสียหายหรือต่อกับโทรศัพท์ดีแล้วหรือไม่
  1. ตรวจสอบกว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดแน่นหนา ขอแนะนำให้คุณถอดสายข้อมูลออกจากโทรศัพท์ของคุณและที่ชาร์จ และถอดที่ชาร์จออกจากเต้ารับ และจากนั้นเสียบทุกอย่างกลับเข้าไปอีกครั้ง หากจำเป็น ให้ใช้เต้ารับอื่น
  2. ตรวจสอบสาย ที่ชาร์จ และตัวเชื่อมต่อที่เชื่อมกันอยู่ หากมีสิ่งใดเสียหาย อาจทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วได้ หยุดใช้สิ่งที่เสียหาย และเปลี่ยนเป็นอันใหม่
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อ USB ของสายข้อมูลและพอร์ต USB โทรศัพท์ของคุณไม่มีฝุ่น หากจำเป็น ให้ใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้
 • ทำไมจึงยังคงใช้เวลานานกว่าที่โทรศัพท์ของฉันจะชาร์จจนเต็มในโหมดการชาร์จด่วนหรือ SuperCharge
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดแน่นหนา การเชื่อมต่อที่ไม่ดีระหว่างที่ชาร์จกับโทรศัพท์จะส่งผลต่อกระแสไฟในการชาร์จและทำให้ระยะเวลาในการชาร์จนานขึ้น
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้สายข้อมูลที่ได้มาตรฐาน สายข้อมูลของบุคคลที่สามอาจไม่เข้ากันและทำให้ระยะเวลาในการชาร์จนานขึ้น
 3. ในระหว่างกระบวนการชาร์จ กระแสไฟและแรงดันไฟฟ้าขาออกอาจถูกปรับตลอดเวลา และความเร็วในการชาร์จจะค่อยๆ ช้าลงเมื่อระดับแบตเตอรีเพิ่มขึ้น โดยการออกแบบนี้เป็นไปเพื่อปกป้องแบตเตอรี

หากปัญหายังคงอยู่ ให้สำรองข้อมูลของคุณและนำอุปกรณ์ ที่ชาร์จ สายข้อมูล และหลักฐานการซื้อไปยังศูนย์บริการลูกค้า Huawei ที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

เป็นประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ