หน้าจอสั่นไหว กะพริบ หรือสีเพี้ยนหรือแถบแนวนอนในบางกรณี

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้: Tablet,Smartphone
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้:
ผลลัพธ์ที่คุณค้นหา โปรดเลือก
ไม่พบผลลัพธ์ที่คุณค้นหา โปรดเลือกอีกครั้ง
zoom in pic
หน้าจอสั่นไหว กะพริบ หรือสีเพี้ยนหรือแถบแนวนอนในบางกรณี

ปัญหา:

การแสดงผลบนหน้าจอผิดปกติเมื่อผู้ใช้เช็ดหรือปัดนิ้วบนหน้าจออย่างรวดเร็ว หรือเมื่อผู้ใช้นำฟิล์มป้องกันหน้าจอออก

สาเหตุ:

เมื่อคุณเช็ดหรือปัดนิ้วบนหน้าจออย่างรวดเร็ว หรือนำฟิล์มป้องกันหน้าจอออก จะเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการหักเหของโมเลกุลคริสตัลเหลวในหน้าจอและทำให้หน้าจอสั่นไหว กะพริบ หรือเกิดระลอกคลื่นหรือสีเพี้ยน

วิธีการแก้ไข:

ปิดหน้าจอก่อนเช็ดด้วยผ้านุ่ม ๆ หรือนำฟิล์มป้องกันหน้าจอออก

หากติดฟิล์มป้องกันหน้าจอของบุคคลที่สาม ให้เปลี่ยนเป็นฟิล์มป้องกันหน้าจอของ Huawei ที่ศูนย์บริการลูกค้า Huawei ที่ได้รับอนุญาต

เพิ่มเติม:

การแสดงผลของหน้าจอผิดปกติ/การแสดงผลผิดปกติ/หน้าจอกะพริบ/ปัญหาสีของหน้าจอ/หน้าจอโปร่งแสง/หน้าจอพื้นหลังไม่คมชัด

เป็นประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ