ไม่สามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้: HUAWEI Display 23.8"
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้:
ผลลัพธ์ที่คุณค้นหา โปรดเลือก
ไม่พบผลลัพธ์ที่คุณค้นหา โปรดเลือกอีกครั้ง
zoom in pic
ไม่สามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้

ปัญหา

ไม่สามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้

สาเหตุ

  1. มีการดำเนินการไม่ถูกต้องบนแถบเมนู OSD
  2. ปุ่มไม่ทำงาน

วิธีการแก้ไข

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงอยู่บนหน้าจอ (OSD) กดปุ่ม หรือ เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าจอภาพและตั้งค่าความสว่าง อุณหภูมิสี และพารามิเตอร์อื่น ๆ

หน้าที่ของ และ มีดังนี้:

ออก/ย้อนกลับ

การปรับลง/ไปทางซ้าย

การปรับขึ้น/ไปทางขวา

ยืนยัน

หากคุณได้ทำการแก้ไขการตั้งค่า แล้วจะออกจากเมนูปัจจุบันหรือเข้าสู่เมนูอื่น อย่าลืมกดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

คำอธิบายเมนู

หมายเลขลำดับ

รายการเมนูหลัก

รายการเมนูย่อย

คำอธิบายทริกเกอร์

ช่วงการปรับ

ค่าเริ่มต้น

1

ความสว่าง

ความสว่าง

ปรับความสว่างของหน้าจอแสดงผล

0-100

80

ความคมชัด

ปรับความคมชัดของหน้าจอ

0-100

85

DCR

ระบุความคมชัดแบบไดนามิก

เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน

ปิดใช้งานแล้ว

2

อินพุต

VGA

VGA

คุณสามารถเลือกได้เพียงแหล่งสัญญาณเดียวเท่านั้น

อัตโนมัติ

HDMI

HDMI

3

อุณหภูมิสี

โทนเย็น

เพิ่มสีน้ำเงินให้ภาพหน้าจอ

คุณสามารถเลือกได้เพียงอุณหภูมิสีเดียวเท่านั้น

มาตรฐาน

เป็นกลาง

เพิ่มสีเขียวให้ภาพหน้าจอ

มาตรฐาน

อุณหภูมิสีของหน้าจอเป็นมาตรฐาน

แสงสีฟ้า

จอภาพเข้าสู่โหมดแสงสีฟ้าต่ำ

กำหนดเอง

ปรับอุณหภูมิสีแดง เขียว และน้ำเงินด้วยตนเอง

4

การแสดงผล

ตำแหน่งในแนวนอน

ปรับตำแหน่งแนวนอนของหน้าจอ

0-100

50

ตำแหน่งในแนวตั้ง

ปรับตำแหน่งแนวตั้งของหน้าจอ

0-100

50

นาฬิกา

ปรับเวลา

0-100

50

ระยะ

ปรับระยะ

0-100

ไม่มี

ตำแหน่งแนวนอน ตำแหน่งแนวตั้ง นาฬิกา และระยะจะแสดงเฉพาะเมื่อจอภาพเชื่อมต่อกับทาวเวอร์ผ่านพอร์ต VGA

หมายเลขลำดับ

รายการเมนูหลัก

รายการเมนูย่อย

คำอธิบายทริกเกอร์

ช่วงการปรับ

ค่าเริ่มต้น

4

การแสดงผล

ปรับอัตโนมัติ

การแสดงผลหน้าจอจะปรับโดยอัตโนมัติ

On/Off

เปิด

ความคม

ปรับความคมของหน้าจอ

ระดับ 1/ระดับ 2/ระดับ 3

ค่าเริ่มต้น (ดูแถวถัดไป)

1. เมื่อใช้ความถี่หลัก จะไม่สามารถเลือกฟังก์ชันป้องกันสีเทาได้และจะใช้เอฟเฟ็กต์บายพาส (ระดับความสำคัญสูงสุด)

2. เมื่อจอภาพอยู่ในโหมดข้อความที่มีความละเอียดสูง โดยค่าเริ่มต้นจะตั้งอยู่ที่ระดับ 3 และผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ เมื่อจอภาพอยู่ในโหมดข้อความที่มีความละเอียดต่ำ โดยค่าเริ่มต้นจะตั้งอยู่ที่ระดับ 2 และผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้

3. เมื่อจอภาพอยู่ในโหมดที่ไม่ใช่ข้อความ โดยค่าเริ่มต้นจะตั้งอยู่ที่ระดับ 1 และผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้

โหมดการแสดงผล

ปรับโหมดการแสดงผล

เต็มหน้าจอ/ดั้งเดิม

เต็มหน้าจอ

โอเวอร์ไดร์ฟ

การลดเวลาการตอบสนองของหน้าจอ

ปิด/ปกติ/สูงมาก

ค่าเริ่มต้น (ดูแถวถัดไป)

1. ในโหมดข้อความหรือโหมดเกม โดยค่าเริ่มต้นจะตั้งอยู่ที่ปกติและผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ 2. ในโหมดอื่น ๆ โดยค่าเริ่มต้นฟังก์ชันนี้จะปิดและผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้

5

VisionMode

ปกติ

จอภาพเข้าสู่โหมดปกติ

คุณสามารถเลือกได้เพียงโหมดเดียวเท่านั้น

ปกติ

sRGB

ปรับความสว่างได้ แต่ไม่สามารถปรับความคมชัดได้

เกม

จอภาพเข้าสู่โหมดเกม

ข้อความ

จอภาพเข้าสู่โหมดข้อความ

ภาพยนตร์

จอภาพเข้าสู่โหมดภาพยนตร์

6

การตั้งค่า

ภาษา

เลือกภาษาสำหรับเมนู

อังกฤษ/จีนประยุกต์

อังกฤษ

ความโปร่งใสของ OSD

ปรับความโปร่งใสของเมนู

ปิด/20%/60%/80%

ปิด

เกี่ยวกับ

ระบุข้อมูลรุ่นของอุปกรณ์/ความละเอียด/เวอร์ชันเกี่ยวกับจอภาพ

การรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

คืนค่าจอภาพเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

On/Off

เปิด

หากไม่มีการตอบสนองหลังจากที่คุณกดปุ่ม โปรดเตรียมใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบ SN ของอุปกรณ์ และโทรติดต่อ สายด่วนการบริการลูกค้า Huawei เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ใช้บริการการสนับสนุนนอกสถานที่หรือไม่ หากคุณมีสิทธิ์ใช้บริการการสนับสนุนนอกสถานที่ของเรา ศูนย์บริการลูกค้า Huawei จะมอบหมายวิศวกรมืออาชีพไปตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่มีสิทธิ์ใช้บริการการสนับสนุนนอกสถานที่ คุณสามารถชำระเงินเพื่อใช้บริการได้ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถสำรองข้อมูลที่สำคัญและนำอุปกรณ์ รวมทั้งหลักฐานการซื้อไปยังศูนย์บริการลูกค้า Huawei เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้

เป็นประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ