ไม่มีอะไรปรากฏขึ้น เมื่อเชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้: HUAWEI MateView,HUAWEI MateStation X,HUAWEI MateView GT(27、34'')
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้:
ผลลัพธ์ที่คุณค้นหา โปรดเลือก
ไม่พบผลลัพธ์ที่คุณค้นหา โปรดเลือกอีกครั้ง
zoom in pic
ไม่มีอะไรปรากฏขึ้น เมื่อเชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต

ปัญหา

ไม่มีอะไรปรากฏขึ้น เมื่อเปิดจอภาพและเชื่อมต่อจอภาพกับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดจากสถานะของคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อสายเคเบิล เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่เป็นไปได้ต่อไปนี้:

1. ไม่ได้เปิดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต หรืออยู่ในโหมดไฮเบอร์เนต

2. เสียบสายสัญญาณ (DP/HDMI/USB-C) ของจอภาพหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่ถูกต้อง

3. อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับจอภาพทำงานไม่ถูกต้อง

4. พอร์ต USB-C ในอุปกรณ์บางอย่างไม่รองรับการแสดงภาพ

5. ใช้สาย USB-C ที่ไม่ได้มาตรฐาน

วิธีการแก้ไข

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับจอภาพทำงานอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2: ใช้สายสัญญาณมาตรฐาน (DP/USB-C) ของจอภาพ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายอย่างถูกต้อง หากใช้สายสัญญาณที่ไม่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลในอุปกรณ์อื่น ๆ ทำงานอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่ออุปกรณ์กับจอภาพอื่น ๆ และตรวจสอบว่าการแสดงผลเป็นปกติหรือไม่

เป็นประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ