ไม่มีเสียงออกมาจากจอภาพหลังจากเชื่อมต่อจอภาพกับโฮสต์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้: HUAWEI MateView
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้:
ผลลัพธ์ที่คุณค้นหา โปรดเลือก
ไม่พบผลลัพธ์ที่คุณค้นหา โปรดเลือกอีกครั้ง
zoom in pic
ไม่มีเสียงออกมาจากจอภาพหลังจากเชื่อมต่อจอภาพกับโฮสต์

ปัญหา

เมื่อจอภาพเชื่อมต่อกับโฮสต์ (แล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อป) ไม่มีเสียงออกมาจากจอภาพ

สาเหตุ

หลังจากที่จอภาพเชื่อมต่อกับโฮสต์ (แล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อป) อุปกรณ์เสียง MateView จะถูกเพิ่มไปยังโฮสต์ หากคุณต้องการให้จอภาพเล่นเสียง ให้เลือกจอภาพเป็นอุปกรณ์เล่น

วิธีการแก้ไข

1. หลังจากที่จอภาพเชื่อมต่อกับโฮสต์แล้ว (แล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อป) ให้คลิกไอคอน ที่มุมล่างขวาของเดสก์ท็อป จากนั้น คุณจะเห็นอุปกรณ์เสียง MateView เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เล่นของโฮสต์ ดังแสดงในรูปต่อไปนี้ เลือกอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์เล่น

2. หลังจากที่จอภาพเชื่อมต่อกับโฮสต์แล้ว (แล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อป) ให้คลิกขวาที่ไอคอน ที่มุมล่างขวาของเดสก์ท็อป แล้วเลือก เปิดการตั้งค่าเสียง เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าเสียง แล้วเลือกอุปกรณ์ MateView ภายใต้ เลือกอุปกรณ์เอาต์พุตของคุณ

3. หลังจากที่จอภาพเชื่อมต่อกับโฮสต์แล้ว (แล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อป) ขอแนะนำให้คุณเชื่อมต่อสาย HDMI สาย DP สาย USB-C และสายไฟอีกครั้ง แล้วลองอีกครั้ง หากอุปกรณ์เสียง MateView ไม่ปรากฏเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เล่นของโฮสต์ หรือเสียงยังไม่เล่นจากจอภาพหลังจากเลือกจอภาพเป็นอุปกรณ์เล่น

เป็นประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ