find-model

เพื่อใช้งานที่ดียิ่งขึ้น กรุณาใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด หรือเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่น

วิธีการหารุ่น
หลังจากที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา คุณสามารถหารุ่นของผลิตภัณฑ์คุณโดยการอ้างอิงจากขั้นตอนต่อไป (ชนิดและตำแหน่งของชนิดของผลิตภัณฑ์อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง)       สมาร์ทโฟน:            

กรุณาเปิดฝาหลังของผลิตภัณฑ์และนำแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง คุณจะเห็น Nameplate ของผลิตภัณฑ์ หมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่บน Nameplate      

   

                                      


  
        


บัตรข้อมูล: :        

ป้ายผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมีเพียงด้านหลังของบัตรข้อมูลของคุณหรือคุณอาจจำเป็นต้องเอาซิมการ์ดปกช่องที่จะหาได้ รูปแบบที่สามารถพบได้บนป้าย.     

                                               

อุปกรณ์สำหรับบ้าน: :

ป้ายชื่อจะอยู่เพียงด้นหลังของอุปกรณ์ ชื่อรุ่นสามารถเจอได้ที่นั่น

                                                                     
: