ช่วยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุด
ผ่านบริการเสริมในวัน
Huawei Service Day

ค่าแรงเครื่องนอกประกันฟรี

บริการตรวจเช็คเครื่องฟรี

บริการติดฟิล์มกันรอยฟรี

 • *ติดฟิล์มกันรอยฟรีสำหรับรุ่นต่อไปนี้

 • HUAWEI Mate Series:

  Mate 30 Pro, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20, Mate 20 lite, Mate 10 Pro, Mate 10 lite, Mate 9 Pro, Mate 9

 • HUAWEI P Series:

  P30 Pro, P30, P30 lite, P20 Pro, P20, P10 Plus, P10, P9

 • HUAWEI nova Series:

  nova 4, nova 4e, nova 3i, nova 3, nova 2i

 • HUAWEI Y Series:

  Y9 Prime 2019, Y9 2019, Y7 Pro 2019, Y9 2018, Y7 Pro 2018, Y7 prime 2018, Y6s

 • HUAWEI G Series:

  GR5 2017

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ศูนย์บริการหัวเว่ยทั่วประเทศจะดำเนินการจัดกิจกรรม Service Day ในวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ ต้นสัปดาห์แรกของเดือน

 • กิจกรรมนี้สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ยเท่านั้น ไม่รวมถึงพนักงานของศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย

 • สำหรับบริการ “ติดฟิล์มกันรอยฟรี” ไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายผู้ค้าปลีกและ / หรือผู้จัดจำหน่ายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

 • บริการติดฟิล์มกันรอยเฉพาะรุ่นที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนและสินค้ามีจำนวนจำกัด กรุณาสอบถามก่อนการรับบริการ

 • หากท่านเดินทางมาใช้บริการซ่อมที่ศูนย์บริการหัวเว่ย และทางศูนย์บริการไม่สามารถซ่อมเสร็จภายในหนึ่งวัน ท่านสามารถรับบริการ Door to Door ส่งเครื่องซ่อมกลับฟรี

 • บริการตรวจเช็คเครื่องฟรีทั้งในประกันและนอกการรับประกัน

 • ฟรีราคาค่าแรงเครื่องนอกประกันไม่รวมราคาอะไหล่

 • ลูกค้าแต่ละท่านมีสิทธิ์เข้าร่วมในกิจกรรมนี้เดือนละครั้งเท่านั้น

 • ภาพถ่ายที่ถ่ายในช่วงกิจกรรมจะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขาย

 • รายการกิจกรรมส่งเสริมการขาย Service Day ไม่สามารถใช้ได้กับกิจกรรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ

 • ศูนย์บริการหัวเว่ยที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ศูนย์บริการแต่งตั้ง SYNNEX (สำนักงานใหญ่) ศูนย์บริการแต่งตั้ง SVOA (สำนักงานใหญ่) และศูนยบริการอาคารศรีเฟื่องฟุ้ง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการสนับสนุน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่านสายด่วนบริการของ
HUAWEI: 1800-011113