HUAWEI Service Day Event | HUAWEI ประเทศไทย

เพื่อใช้งานที่ดียิ่งขึ้น กรุณาใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด หรือเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่น
ฟรี ค่าแรงเครื่องนอกประกัน

Service Day

 • ค่าแรงเครื่องนอกประกัน ฟรี

 • บริการตรวจเช็คเครื่อง ฟรี

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน
  อุปกรณ์ HMS โดยผู้เชี่ยวชาญ

ช่วยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุด
ผ่านบริการเสริมในวัน
Service Day

ฟรี ค่าแรงซ่อมเครื่องนอกประกัน

ฟรี บริการตรวจเช็คเครื่อง

ฟรี บริการติดฟิล์มกันรอย

ฟรี ให้คำปรึกษาการใช้งานอุปกรณ์ HMS โดยผู้เชี่ยวชาญ

HUAWEI Care ลดสูงสุดถึง 40%

อุปกรณ์เสริมลดสูงสุดถึง 50%

ฟรี ฟิล์มฝาหลังสำหรับสมาร์ทโฟน
ทุกรุ่นทุกแบรนด์**

ฟรี คูปองค่าแรงซ่อม
เครื่องนอกประกัน***

หมายเหตุ

 • 1.โปรดสอบถามรุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเข้ารับบริการ*

 • 2. เครื่องตัดฟิล์มอาจไม่รองรับอุปกรณ์บางรุ่นหรือบางแบรนด์ โปรดสอบถามก่อนรับบริการ**

 • 3. คูปองค่าแรงซ่อมเครื่องนอกประกัน มีจำนวนจำกัด สำหรับใช้ครั้งถัดไปในระยะเวลาที่กำหนด คุณสามารถรับได้ที่ HUAWEI Experience Store ที่เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการหัวเว่ยที่ได้รับการแต่งตั้ง คูปอง 1 สิทธิ์สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น***

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม Service Day

 • ศูนย์บริการหัวเว่ยทั่วประเทศจะดำเนินการจัดกิจกรรม Service Day ในวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ ทุกสัปดาห์แรกของเดือน

 • กิจกรรมนี้สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ยเท่านั้น ไม่รวมถึงพนักงานของศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย

 • สำหรับบริการ “ฟรี ติดฟิล์มกันรอยหน้าจอ และ ฟรี ฟิล์มฝาหลังสำหรับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นทุกแบรนด์” ขึ้นอยู่กับเครื่องตัดฟิล์มว่ารองรับรุ่น แบรนด์และอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ โปรดสอบถามศูนย์บริการก่อนรับบริการ

 • บริการตรวจเช็คเครื่องฟรีทั้งในประกันและนอกประกัน

 • ฟรีค่าแรงเครื่องนอกประกัน แต่ยังไม่รวมราคาอะไหล่ และบริการนี้มีให้บริการที่ศูนย์บริการหัวเว่ยที่ได้รับการแต่งตั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้ที่ HUAWEI Experience Store

 • ข้อเสนอ "ฟรี คูปองค่าแรงซ่อมเครื่องนอกประกัน" คูปองมีจำนวนจำกัด สำหรับใช้ครั้งถัดไป คุณสามารถรับคูปองได้ที่ HUAWEI Experience Store ที่เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการหัวเว่ยที่ได้รับการแต่งตั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น คูปอง 1 สิทธิ์สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 อุปกรณ์***

 • ข้อเสนอ "รับส่วนลดสูงสุด 40% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ HUAWEI Care และ ข้อเสนอ "รับส่วนลดสูงสุดถึง 50% เมื่อซื้ออุปกรณ์เสริม" มีให้บริการเพียง 3 วันเท่านั้น (ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม Service Day ที่กำหนดในแต่ละเดือน) โปรดสอบถามรุ่นที่ร่วมรายการก่อนรับบริการ

 • รายการกิจกรรมส่งเสริมการขาย Service Day ไม่สามารถใช้ได้กับกิจกรรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ

 • ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าร่วมในกิจกรรม Service Day เดือนละครั้งเท่านั้น

 • ศูนย์บริการหัวเว่ยที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ศูนย์บริการแต่งตั้ง SYNNEX (สำนักงานใหญ่) และศูนย์บริการแต่งตั้ง Magsimmax (สำนักงานใหญ่)

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยจะแจ้งให้ทราบ

ช่องทางการสนับสนุน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่านสายด่วนบริการของ
HUAWEI: 1800-010111

ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ยที่ร่วมกิจกรรม
เรียนรู้เพิ่มเติม
ซ่อน
นอกจากนี้ลูกค้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรม HUAWEI Service Day ได้ที่ HUAWEI Experience Store สาขาดังนี้
เรียนรู้เพิ่มเติม
ซ่อน
ออกจาก consumer.huawei.com
หลังจากคลิกลิงก์ คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์บุคคลที่สาม Huawei ไม่มีส่วนรับผิดชอบและไม่มีการควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สามนี้
ย้อนกลับ ดำเนินการต่อ