HUAWEI WATCH D

เพื่อใช้งานที่ดียิ่งขึ้น กรุณาใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด หรือเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่น
HUAWEI WATCH D KV
HUAWEI WATCH D KV

ตรวจวัดความดันโลหิต1 | วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ2

HUAWEI WATCH D KV

6 สิ่งที่ต้องรัก

วัดความดันโลหิต1
HUAWEI WATCH D 6 Things to Love
HUAWEI WATCH D 6 Things to Love
วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ2
HUAWEI WATCH D 6 Things to Love
HUAWEI WATCH D 6 Things to Love
Health Community
HUAWEI WATCH D 6 Things to Love
HUAWEI WATCH D 6 Things to Love
การวางแผนสุขภาพ
HUAWEI WATCH D 6 Things to Love
HUAWEI WATCH D 6 Things to Love
SpO2 | การนอน | ความเครียด |
อุณหภูมิผิวหนัง3
HUAWEI WATCH D 6 Things to Love
HUAWEI WATCH D 6 Things to Love
7
การใช้งาน
แบตเตอรี่ยาวนาน
วัน4
HUAWEI WATCH D 6 Things to Love
HUAWEI WATCH D 6 Things to Love
ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น สี รูปร่าง อินเตอร์เฟซ และฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจต่างออกไป

1.Wrist Blood Pressure Monitor (Model:MLY-B10) ใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ 65-2-2-2-0007019 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย: บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 35 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-095-8199 อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ ข้อห้ามใช้ อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีอาการแพ้จากการสวมใส่หรือการใช้งานอุปกรณ์ และแอปพลิเคชันนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี Wrist Blood Pressure Monitor ( HUAWEI WATCH D) บรรจุส่วนประกอบวัดความดันโลหิตและอัตราชีพจรในผู้ใหญ่ เช่น ปั๊มลมขนาดเล็กและถุงลมนิรภัย หน้าจอแก้วเสริมด้วยกรอบอะลูมิเนียม พร้อมสองปุ่มควบคุมที่ช่วยให้คุณเข้าถึงการใช้งานเครื่องได้ คำเตือน
(1). ห้ามวินิจฉัยหรือรักษาตนเองตามผลจากการวัด เพราะการวินิจฉัยตนเองอาจทำให้อาการป่วยแย่ลงได้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เป็นหลัก โดยส่งผลการวัดไปยังแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มีประวัติการรักษาและสภาพร่างกายของผู้ใช้
(2). ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ในบริเวณที่มีอุปกรณ์ผ่าตัดความถี่สูง (HF). เครื่องตรวจคลื่นแม่หลักไฟฟ้า (MRI). เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) เนื่องจากอาจทำให้จอแสดงผลของอุปกรณ์ทำงานได้ไม่ถูกต้องและ/หรือทำให้การอ่านค่าวัดผลได้ไม่ถูกต้อง
(3). หากผู้ใช้มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น ภาวะหัวใจห้องบนหรือหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดจังหวะ ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว เส้นโลหิตตีบ การไหลเวียนเลือดไม่ดีไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ โรคเบาหวาน ตั้งครรภ์ ภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือโรคไต เป็นต้น ให้ผู้ใช้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้อุปกรณ์นี้ โปรดทราบว่าเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย การสั่นหรือตัวสั่นอาจส่งผลต่อการอ่านค่าการวัดความดันโลหิต
(4). ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด อาจวัดค่าความดันโลหิตได้ไม่ถูกต้อง
(5). ห้ามใช้อุปกรณ์นี้กับทารก เด็กวัยหัดเดิน เด็ก หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้
(6). อุปกรณ์นี้ไม่ได้รับการทดสอบสำหรับใช้กับผู้ที่ตั้งครรภ์
(7). หากผู้ใช้เคยผ่าตัดเต้านมมาก่อน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้อุปกรณ์นี้
(8). บุคคลต่อไปนี้ควรใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัดความดันโลหิตภายใต้คำแนะนำของแพทย์
a. ผู้ป่วยโรคแขนขาสั่นและผู้ที่ไม่สามารถงอแขนได้ด้วยตัวเอง
b. ผู้ที่มีบาดแผลหรืออาการอักเสบที่แขนหรือข้อมือ
c. ผู้ที่แขนหรือข้อมือได้รับการให้ยาทางหลอดเลือด การถ่ายเลือด หรือสายสวนปัสสาวะ
d. ผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เฝ้าติดตามอาการ
(9). ผลลัพธ์จากแอปฯ ECG บ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นที่ สมบูรณ์ของคุณ อย่าตีความผลลัพธ์หรือใช้มาตรการทางคลินิกตามผลลัพธ์ของแอปนี้โดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
(10). แอปฯ ECG สร้างรูปคลื่นที่ออกแบบมาเพื่อจัดประเภทจังหวะเสริมเพื่อช่วยแยกความแตกต่างของภาวะหัวใจห้องบนออกจากจังหวะไซนัสปกติและการเต้นก่อนวัยอันควร ดังนั้นจึงไม่สามารถแทนที่วิธีการวินิจฉัยหรือการรักษามาตรฐานได้
(11). ผู้ใช้และ / หรือผู้ป่วยควรทราบว่าควรรายงานเหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้ไปยังผู้ผลิตและต่อหน่วยงานที่มีอำนาจของผู้ใช้และ / หรือประเทศ / ภูมิภาคของผู้ป่วย ฆพ 879 / 2565

2. เนื้อหาของ ECG App ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ควรใช้สำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ ห้ามใช้กับผู้ที่มีอายุต่ำ18 ปี หรือผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะประเภทอื่น โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียด
(1).แอปพลิเคชันตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG App ที่ครอบคลุมภาวะหัวใจเบื้องต้น แอป ECG เป็นแอปพลิเคชันสำหรับนาฬิกา HUAWEI และ โทรศัพท์มือถือ สามารถบันทึกผล ECG ได้โดยการวัดแบบ single lead แอปพลิเคชันจะรับสัญญาณรูปคลื่นภายใน 30 วินาที และสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้แบบเรียลไทม์ กำหนดจังหวะไซนัส และความเสี่ยงของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยพิจารณาจากรูปคลื่นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจในแอป ECG และมีคุณสมบัติแจ้งเตือนความผิดปกติของภาวะหัวใจเบื้องต้น นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ห้องเลขที่ จีเอ็น 01-04 ชั้น 34-39 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 020958199 ใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ 65-2-2-2-0003968 อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ ข้อควรระวัง ทางเราไม่รับประกันว่า ผู้ใช้ไม่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ หากแอปพลิเคชันตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ทำการแจ้งเตือนในบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจว่าเป็นจังหวะไซนัสหรือ “ไม่สามารถระบุได้” ให้ติดต่อแพทย์ของคุณหากสุขภาพของผู้ใช้มีความผิดปกติเกิดขึ้น ข้อห้ามใช้ แอปพลิเคชันนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คำเตือน
(1). ผลลัพธ์จากแอป ECG บ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นที่สมบูรณ์ของคุณ อย่าตีความผลลัพธ์ หรือใช้มาตรการทางคลินิกตามผลลัพธ์ของแอปนี้โดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
(2). แอป ECG สร้างรูปคลื่นที่ออกแบบมาเพื่อจัดประเภทจังหวะเสริมเพื่อช่วยแยกความแตกต่างของภาวะหัวใจห้องบนออกจากจังหวะไซนัสปกติและการเต้นก่อนวัยอันควร ดังนั้นจึงไม่สามารถแทนที่วิธีการวินิจฉัยหรือการรักษามาตรฐานได้
(3). ผู้ใช้และ / หรือผู้ป่วยควรทราบว่าควรรายงานเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้ไปยังผู้ผลิตและต่อหน่วยงานที่มีอำนาจของผู้ใช้และ / หรือประเทศ / ภูมิภาคของผู้ป่วย ฆพ 622 / 2565

การวัดความดันโลหิต1

การประมวลผล

Wrist Blood Pressure Monitor ( HUAWEI WATCH D) มีระยะแตกต่างเพียง ± 3 มิลลิเมตรปรอท สามารถประมวลผลแก่ผู้ใช้ที่มีเส้นรอบวงข้อมือตั้งแต่ 13.0 ถึง 20.0 ซม.ได้ ภายใต้อุณหภูมิ 5 ถึง 45 องศาเซลเซียส อุปกรณ์นี้วัดความดันโลหิต เมื่อแรงดันของสายรัด (ถุงลมนิรภัย) เพิ่มขึ้นอุปกรณ์จะเก็บและวิเคราะห์สัญญาณของแรงดันในถุงลมนิรภัยโดยใช้เซ็นเซอร์ความดัน ซึ่งคำนวณความดันและอัตราชีพจรอัตโนมัติ โดยตำแหน่งของการวัดท่าทางการวัด (ยืน นั่ง หรือนอน) การเคลื่อนไหว หรือสภาพร่างกาย อาจส่งผลต่อการวัดความดันโลหิตของอุปกรณ์นี้

HUAWEI WATCH D Accurate Measurement
HUAWEI WATCH D Accurate Measurement
ข้อควรระวัง

1. อุปกรณ์นี้รองรับเส้นรอบวงข้อมือขนาดระหว่าง 13.0 ซม. ถึง 20 ซม. หากเส้นรอบวงข้อมือมีขนาดเกินกว่าที่กล่าวมาข้างต้นความแม่นยำของการวัดความดันโลหิตอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบได้ทั่วถึง
2. หากถุงลมนิรภัยพองตัวมากเกินไปอาจทำให้ข้อมือของคุณถูกรัดแน่นและทำให้เลือดหยุดไหลเวียนหรือเป็นอัมพาตได้ ในกรณีเจอสถานการณ์เช่นนี้ ให้ถอดอุปกรณ์ออก
3. อย่าวัดความดันโลหิตบ่อยเกินไปเนื่องจากรบกวนการไหลเวียนของเลือดจนอาจเกิดรอยฟกช้ำได้
4. อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาและอุปกรณ์สื่อสารคลื่นความถี่วิทยุอาจส่งผลต่ออุปกรณ์นี้ อย่าวางอุปกรณ์ไว้ใกล้หรือทับอุปกรณ์อื่น ๆ มิฉะนั้นอุปกรณ์อาจได้รับรังสีเพิ่มขึ้นและความสามารถในการป้องกันการรบกวนอาจลดลง
5. ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่นอาการแพ้ ในกรณีนี้ให้หยุดสวมใส่และปรึกษาแพทย์
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าไม่เกิน 3V/m แหล่งสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นไปใด้ ได้แก่ ไมโครเวฟและรังสีเอกซ์เป็นต้น
7. อุปกรณ์อาจทำให้อาการของผู้ที่มีบาดแผลหรืออักแสบบริเวณแขนหรือข้อมือแย่ลงได้
8. อุปกรณ์นี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่แขนหรือข้อมือได้รับการให้ยาทางหลอดเลือดการถ่ายเลือดหรือสายสวนปัสสาวะเนื่องจากรบกวนการไหลเวียนของเลือดชั่วคราว
9. การใช้อุปกรณ์นี้อาจทำให้การทำงานของอุปกรณ์ตรวจสอบทางการแพทย์ (ME) ที่ใช้พร้อมกันบนแขนขาเดียวกันสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานชั่วคราว
10. ทางเราไม่รับประกันว่าผู้ใช้ไม่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ หากแอปพลิเคชันตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ทำการแจ้งเตือนในบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจว่าเป็นจังหวะไซนัสหรือ “ไม่สามารถระบุได้” ให้ติดต่อแพทย์ของคุณหากสุขภาพของผู้ใช้มีความผิดปกติเกิดขึ้น

ตรวจสุขภาพประจำวัน

การเช็คอินทุกวันอย่างครอบคลุมประเด็นการใช้ชีวิตที่หลากหลาย รวมถึงความดันโลหิต การออกกำลังกาย และน้ำหนัก ทำให้การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพเป็นกิจวัตรอย่างอัตโนมัติ

HUAWEI WATCH D Healthy Living Plan HUAWEI WATCH D Healthy Living Plan
HUAWEI WATCH D Healthy Living Plan
HUAWEI WATCH D Healthy Living Plan
HUAWEI WATCH D Healthy Living Plan

เวลาไหนก็ดูแลสุขภาพได้ทั้งครอบครัว

แอป HUAWEI Health ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันข้อมูลสุขภาพระหว่างสมาชิกของชุมชนสุขภาพของคุณ

HUAWEI WATCH D Health Community

โซลูชันสุขภาพที่ทันสมัย

HUAWEI WATCH D KV TruseenTm 5.0 HUAWEI WATCH D KV TruseenTm 5.0

HUAWEI TruSeen™ 5.0+
การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกาย

เทคโนโลยีการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจของ HUAWEI TruSeen™ 5.0+ ใช้โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 8 ตัวในรูปแบบวงแหวน โดยมีแหล่งกำเนิดแสงสองกลุ่ม เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันการรบกวนด้วยการรวมสัญญาณที่แตกต่างกัน ตัวเรือนด้านหลังแซฟไฟร์ตามหลักสรีรศาสตร์ของนาฬิกาโค้งรอบข้อมืออย่างสวยงาม ขณะที่ลดการรบกวนของแสงได้อย่างมาก อัลกอริธึมที่อัปเดตจะติดตามอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยความแม่นยำที่มากขึ้นผ่านการประมวลผลสัญญาณที่มีความเที่ยงตรงสูง ด้วยอิเล็กโทรดที่เคลือบ PVD5 เพื่อให้สวมใส่ได้พอดีและแนบสนิทกับผิวหนัง

สุขภาพที่
ดีทำได้ง่าย

HUAWEI Watch D sleep
HUAWEI WATCH D SpO2 Monitoring
HUAWEI WATCH D Sleep Tracking
HUAWEI WATCH D Stress Monitoring
HUAWEI WATCH D Body Temperature Detection

การตรวจสอบ SpO2

SpO2 เป็นตัวบ่งชี้สุขภาพที่สำคัญ HUAWEI WATCH D ให้การตรวจวัด SpO26 ได้ คุณจึงสามารถติดตามระดับออกซิเจนในเลือดของคุณได้ด้วยวัตถุประสงค์ออกกำลังกาย

หลับสนิททุกคืน

อัลกอริธึมการตรวจสอบการนอนหลับของ HUAWEI TruSleep™ 2.0 ระบุสถานะการนอนหลับที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการนอนหลับลึก หลับน้อย การนอนหลับอย่างรวดเร็ว (REM) การนอนหลับ งีบ และเวลาตื่นนอน พร้อมคะแนนคุณภาพการนอนหลับ และคำแนะนำส่วนบุคคลเกี่ยวกับวิธีการนอนหลับอย่างเหมาะสม7

ใจเย็นๆ หายใจเข้าลึกๆ

การเฝ้าติดตามความเครียดจะช่วยติดตาม และจัดการการความยากลำบากในชีวิตประจําวัน ด้วยการฝึกหายใจให้สงบเพื่อช่วยให้จิตใจของคุณผ่อนคลาย7

การตรวจวัดอุณหภูมิ
บริเวณผิวหนัง

ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณผิวหนัง นาฬิกาจะแจ้งให้คุณทราบหากอุณหภูมิของคุณเปลี่ยนแปลงไป7

มากกว่า 70 โหมดออกกำลังกาย

ด้วยโหมดการออกกำลังกายกว่า 70+8 โหมดให้เลือก อย่าลังเลที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณ หรือเพียงแค่วิ่ง พายเรือ กระโดดเชือก หรือเหยียบให้สุดหัวใจ นาฬิการู้จักการออกกำลังกายทั่วไป 6 แบบ9 และมาพร้อมกับตำแหน่ง GNSS เพื่อติดตามเส้นทางกลางแจ้งของคุณอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

HUAWEI WATCH D Workout Modesเริ่มต้นการออกกำลังกายและสุขภาพของคุณ >
HUAWEI WATCH D Workout Modes

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน

HUAWEI WATCH D สามารถใช้งานได้นานถึง 7 วัน เมื่อชาร์จเต็ม4 พร้อมการชาร์จแบบไร้สาย

7วัน4

คู่หูอเนกประสงค์ประจำวันของคุณ

ผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะ การควบคุมการเล่นเพลง การตั้งปลุก หรือการพยากรณ์อากาศ

HUAWEI WATCH D Assistant
HUAWEI WATCH D Assistant
HUAWEI WATCH D Assistant
HUAWEI WATCH D Assistant
HUAWEI WATCH D Assistant

*ฟีเจอร์นี้ไม่รองรับในบางประเทศและภูมิภาค สำหรับรายละเอียด โปรดดูในคู่มือการใช้งาน

*ฟีเจอร์นี้ไม่รองรับในบางประเทศและภูมิภาค สำหรับรายละเอียด โปรดดูในคู่มือการใช้งาน

แนวทางการใช้งาน

ท่าทางในการตรวจวัด
ท่าทางในการตรวจวัด หมายถึงท่าที่คงไว้ตั้งแต่เริ่มต้นการวัดจนถึงเวลาที่อุปกรณ์แสดงผลการวัด การกระทำใด ๆ ที่ผิดไปจากท่าทางที่แนะนำอาจส่งผลต่อผลการวัด เพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำสูง ขอแนะนำให้นั่งนิ่ง ๆ อย่างน้อย 5 นาทีก่อนทำการวัด ต่อไปนี้เป็นแนวทางสำหรับท่าทางการวัดมาตรฐาน:

HUAWEI WATCH D Usage Guidelines
HUAWEI WATCH D Usage Guidelines

เส้นรอบวงข้อมือที่ใช้ได้

สายขนาด M:13.0 – 16.0 cm
สายขนาด L:16.1 – 20.0 cm
หมายเหตุ:หากเส้นรอบวงข้อมือของคุณเกิน 20.0 ซม. ความแม่นยำของการวัดความดันโลหิตอาจได้รับผลกระทบ

HUAWEI WATCH D Usage Guidelines
แตะหรือสแกนโค้ด QR เพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติม

[คําเตือน]

1. อย่าวินิจฉัยตัวเองหรือรักษาตัวเองตามผลการวัด เพราะการวินิจฉัยตนเองอาจทําให้อาการของคุณแย่ลงได้ อย่าลืมทําตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และส่งผลลัพธ์ของคุณไปยังผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่คุ้นเคยกับสุขภาพของคุณ

2. อย่าสวมใส่ผลิตภัณฑ์ในระหว่างขั้นตอนทางการแพทย์เช่นระหว่างการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) หรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความถี่สูง เก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากวัตถุแม่เหล็กแรง ๆ มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจล้มเหลว

3. คุณลักษณะ ECG บนผลิตภัณฑ์นี้ไม่สนับสนุนการระบุ asystole หรือการตรวจจับเซกเมนต์ ST

4. ในกรณีที่เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (เช่น atrial หรือ ventricular beats ก่อนวัยอันควร หรือ atrial fibrillation) ผลที่ได้อาจไม่ถูกต้องหรือสรุปไม่ได้.

5. โรคเบาหวาน, โคเรสเตอรอลสูง, และ ความดันโลหิตสูงอาจส่งผลต่อการไหลเวียนรอบข้างและด้วยเหตุนี้จึง ส่งผลต่อการวัด.

6. การอ่านความดันโลหิตสําหรับผู้ใช้ที่ทุกข์ทรมานจากความผิดปกติของการไหลเวียนโลหิตหรือโรคเลือดมีแนวโน้มที่จะผิดพลาด

7. หลีกเลี่ยงการให้ทารกแรกเกิด ทารกที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัม หรือบุคคลที่ไม่สามารถแสดงออกสวมใส่หรือใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้

8. กลุ่มต่อไปนี้ควรได้รับการอ่านความดันโลหิตจากผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์:
· ผู้ที่เป็นโรคแขนขาสั่นหรือแขนไม่สามารถงอได้ด้วยตัวเอง
· ผู้ที่มีบาดแผลหรือการอักเสบที่แขนหรือข้อมือ
· ผู้ที่มีแขนหรือข้อมือได้รับการฉีดยา, การถ่ายเลือด, หรือการใส่สายสวน
· ผู้ที่สวมใส่หรือใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในปัจจุบัน


[ข้อควรระวัง]

1. หากถุงลมนิรภัยพองตัวมากเกินไปอาจทําให้ข้อมือของคุณรู้สึกไม่สบายและส่งผลให้เลือดหยุดนิ่งหรือเป็นอัมพาตในกรณีที่รุนแรง ในกรณีที่มีอาการบวมมากเกินไปคุณควรถอดอุปกรณ์ออก

2. อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสําหรับผู้ใช้ที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ฝังอื่น ๆ

3. หลีกเลี่ยงการวัดความดันโลหิตบนอุปกรณ์บ่อยเกินไปเพราะการทําเช่นนั้นอาจส่งผลต่อการไหลเวียนโลหิต

4. ความสามารถของอุปกรณ์อาจได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาและ RF หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์ไว้ใกล้หรือด้านบนของอุปกรณ์อื่น ๆ เนื่องจากการทําเช่นนั้นอาจเพิ่มรังสีและทําลายความสามารถในการป้องกันการรบกวน

5. ผลิตภัณฑ์นี้อาจทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เช่นอาการแพ้ ในกรณีนี้ให้หยุดสวมทันทีและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

6. การฝังโลหะในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่วัดได้อาจทําให้เกิดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติ

7. ไม่สามารถใช้ได้ภายใต้สภาวะที่มีก๊าซยาชาไวไฟผสมกับอากาศออกซิเจนหรือไนโตรเจนออกไซด์

8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าน้อยกว่า 3 V/m แหล่งสัญญาณรบกวนทั่วไปรวมถึงเตาอบไมโครเวฟและรังสีเอกซ์

9. ก่อนทําการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวอิเล็กโทรดของผลิตภัณฑ์สะอาด หากการวัดล้มเหลวหลายครั้งให้ทําความสะอาดผิวหนังและนิ้วมือใกล้เคียงด้วยสารละลายแอลกอฮอล์

10. ผลิตภัณฑ์นี้อาจทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในคนจํานวนน้อยเนื่องจากโรคภูมิแพ้ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมการสัมผัสเป็นเวลานานกับสารระคายเคืองเช่นน้ําสบู่หรือเหงื่อและปัจจัยอื่น ๆ

11. คุณสมบัติ ECG ของอุปกรณ์นี้ใช้ได้กับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจและการตรวจจับจังหวะเท่านั้น

ออกจาก consumer.huawei.com
หลังจากคลิกลิงก์ คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์บุคคลที่สาม Huawei ไม่มีส่วนรับผิดชอบและไม่มีการควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สามนี้
ย้อนกลับ ดำเนินการต่อ