Aby optymalnie gospodarować zasobami, firma Huawei przetwarza stare telefony komórkowe w ekologiczny sposób, stosując następujące metody:

  • Przetwarzanie odpadów elektronicznych przez specjalistów od recyklingu.
  • Przetwarzanie nienadających się do recyklingu odpadów elektronicznych zgodnie z miejscowymi przepisami ochrony środowiska.
  • Niezatrudnianie dzieci ani więźniów do pracy przy przetwarzaniu odpadów elektronicznych.
  • Profesjonalne usuwanie prywatnych danych z urządzeń.
  • Ograniczanie do minimum rozmiarów wysypisk wykorzystywanych do recyklingu.
POCZĄTEK