Cod Refund Policy

เพื่อใช้งานที่ดียิ่งขึ้น กรุณาใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด หรือเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่น

คำชี้แจงเกี่ยวกับการคืนเงินและความเป็นส่วนตัว

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า HUAWEI (หัวเว่ย) เรียกว่า (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อสนองนโยบายการคืนสินค้าของบริษัทฯ บนร้านค้าออนไลน์ (e-commerce platform) ดังมีรายการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำชี้แจงนี้เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่จะช่วยให้ บริษัทฯ สามารถระบุว่า คุณเป็นลูกค้าของเรา โดยเราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ดังต่อไปนี้ :
- ชื่อและนามสกุล
- ข้อมูลบัญชีธนาคาร เช่น ชื่อธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา/ที่อยู่ของธนาคารที่เปิดบัญชี

2. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการคืนเงินกรณีที่คุณได้ปฎิบัติตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น ในกระบวนการคืนเงินจะสามารถดำเนินการได้ในกรณีที่มีการยกเลิกสินค้าหรือคืนสินค้า (สำหรับสินค้าเสียภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ) โดยช่องทางการคืนเงินจะอ้างอิงจากช่องทางการชำระที่คุณได้ทำเข้ามา กล่าวคือ การซื้อสินค้าในรูปแบบ COD (จ่ายสดเมื่อจัดส่ง) เท่านั้น เนื่องด้วยคุณไม่ได้แจ้งบัญชีธนาคารสำหรับชำระเงินไว้ให้กับเรา และรวมถึงวิธีการชำระเงินด้วยธุรกรรมออนไลน์ เฉพาะในกรณีที่การคืนเงินไม่สำเร็จด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น บัญชีธนาคารเดิมของคุณไม่ถูกต้อง
บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย เช่น กฎหมายที่เกี่ยวระบบการเงินและการธนาคาร และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับกับเรา

3. ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลของคุณ
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ไม่เกินกว่าความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ตามกิจกรรม เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลหรือในทันทีที่ได้รับคำขอของคุณ เมื่อระยะเวลาเก็บรักษาสิ้นสุดลง เราจะลบหรือปรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อไม่ให้ระบุตัวตนได้ เว้นแต่ว่ากฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

4. วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ
ข้อมูลที่รวบรวมจะถูกจัดเก็บไว้ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เราแบ่งปันข้อมูลของคุณเท่านั้น:
(1) การเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม:
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกมอบให้กับพันธมิตรของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเพื่อยืนยันตัวตน ของคุณไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล์ การส่งข้อความทางโทรศัพท์
(2) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและธุรกรรมทางธุรกิจ
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายหรือการร้องขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือ ที่เกี่ยวเนื่องกับขั้นการดำเนินการหรือกระบวนการทางกฎหมาย ข้อมูลที่รวบรวมจะถูกจัดเก็บไว้ในประเทศไทย ทาง บริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

5. คุณมีสิทธิและทางเลือกใดบ้าง
คุณมีสิทธิและทางเลือก ดังต่อไปนี้

สิทธิ์ คำอธิบาย คำแนะนำ
การประมวลผลข้อมูลวัตถุ คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบุคคล ในกรณีนี้โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ หัวเว่ยเพื่อขอคำแนะนำ
การเข้าถึงข้อมูลของคุณ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงค้นหาและสำรองข้อมูลของคุณผ่านโมดูลฟังก์ชั่นภายในแอป
การลบข้อมูลของคุณ คุณสามารถลบข้อมูลของคุณได้ในบางกรณี โปรดติดต่อตัวแทนธุรกิจค้าปลีกในพื้นที่ของ หัวเว่ยเพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไข
แก้ไขข้อมูลของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและกรอกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ โปรดติดต่อตัวแทนธุรกิจค้าปลีกในพื้นที่ของ Huawei เพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไข
จัดการสิทธิ์ของคุณ คุณสามารถจัดการการอนุญาตที่อนุญาตให้แอปเข้าถึงได้ โปรดติดต่อตัวแทนธุรกิจค้าปลีกในพื้นที่ของหัวเว่ยเพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไข
จำกัดการประมวลผล คุณสามารถจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณได้ในบางกรณี โปรดติดต่อตัวแทนธุรกิจค้าปลีกในพื้นที่ของหัวเว่ย เพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไข


6. วิธีติดต่อเรา
หากคุณมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิของคุณในข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเรา:
ติดต่อ : แผนกการเงิน email: thailandvmall@huawei.com
ที่อยู่สำนักงาน : บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด แผนกผลิตภัณฑ์ “ออเนอร์”
ณ เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ห้องเลขที่ จีเอ็น 01-04 ชั้น 35 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หากคุณเชื่อว่า เราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำชี้แจงนี้หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศได้

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในหัวข้อข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยโปรดติดต่อกลุ่มสนับสนุนของเราผ่านทาง https://consumer.huawei.com/th/legal/privacy-policy/

หนังสือยืนยันตัวตนสำหรับการคืนเงินเข้าบัญชี

เรียน    บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด “บริษัทฯ”
ข้าพเจ้าได้ซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของท่าน (www. xxxxxxxxxx) ในรูปแบบ [โปรดกรอกว่าเป็นรูปแบบ COD หรือไม่ใช่รูปแบบ COD (จ่ายสดเมื่อจัดส่ง) ] เมื่อวันที่ [DD-MM-YYYY ] หมายเลขคำสั่งซื้อคือ [โปรดกรอก] และภาพหน้าจอ [โปรดแสดงหลักฐาน]

ข้าพเจ้าได้ยื่นเรื่องส่งคืนสินค้าและขอรับการคืนเงินในที่นี้ อันเนื่องมาจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งต่อไปนี้:
[โปรดกรอก]

สินค้าที่ซื้อไว้ถูกส่งไปยังผู้ขนส่งที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และโปรดดูใบจัดส่งที่แนบมา ณ ที่นี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ (โปรดดูสำเนาฉบับสแกน) ยอดเงินคืนที่จะได้รับการชำระคือ [โปรดกรอก] บาท / THB

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ กระทำการรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ เพื่อดำเนินการคืนเงินให้กับข้าพเจ้า ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข คำชี้แจงเกี่ยวกับการคืนเงินและความเป็นส่วนตัว ข้างต้น โปรดดูข้อมูลที่จะมีการเก็บรวบรวม ดังนี้

*ชื่อผู้รับเงิน: [โปรดกรอกชื่อ – สกุล] (ภาษาอังกฤษ)
ธนาคารของผู้รับเงิน: [โปรดกรอก]
สาขาธนาคาร: [โปรดกรอก]
รหัสธนาคาร (3 ตัว): [โปรดกรอก]
รหัสสาขา (4 ตัว): [โปรดกรอก]
เลขบัญชีการชำระเงิน: [โปรดกรอก]
*ทั้งนี้ ผู้รับเงินตามที่กล่าวไว้ในข้างต้นต้องระบุข้อมูลของตนเองเท่านั้นเพื่อให้ เป็นไปตามคำชี้แจงเกี่ยวกับการคืนเงินและความเป็นส่วนตัวข้างต้น

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่เปิดเผยข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้าพเจ้าได้อ่านและให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลข้างต้น และได้ปฎิบัติตรงตามนโยบายการคืนสินค้าของบริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านคืนเงินไปยังบัญชีธนาคาร

ข้าพเจ้ายอมรับว่า ทางบริษัทฯ สามารถเรียกรับค่าเสียหายจากการสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดใดๆ หากข้าพเจ้าได้ฉ้อโกง ฉ้อฉล หลวกลวง หรือกระทำผิดกฎหมายใดๆที่เกี่ยวกับการคืนสินค้า หรือการให้ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ถูกต้อง

ผู้ขอรับคืนเงิน:

ตัวบรรจง:

วันที่:

ออกจาก consumer.huawei.com
หลังจากคลิกลิงก์ คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์บุคคลที่สาม Huawei ไม่มีส่วนรับผิดชอบและไม่มีการควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สามนี้
ย้อนกลับ ดำเนินการต่อ