Return policy

เพื่อใช้งานที่ดียิ่งขึ้น กรุณาใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด หรือเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่น

นโยบายการส่งคืนสินค้า

นโยบายฉบับนี้ที่ร่างขึ้นตามเงื่อนไขการจำหน่ายสินค้าของ Huawei
เงื่อนไขและขั้นตอนการส่งคืนสินค้าเพื่อขอรับเงินคืน หรือเปลี่ยนคืนสินค้าที่มีข้อบกพร่อง

การส่งคืน

เมื่อท่านไม่ต้องการรับสินค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์หลังจากที่สินค้ามีการบรรจุหีบห่อแล้ว กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับสินค้า หรือ สินค้าอยู่ระหว่างการนำส่ง เราขอแนะนำให้ท่านปฏิเสธการรับสินค้า ไม่รับพัสดุหรือไม่ลงชื่อยืนยันการรับสินค้าจากเจ้าหน้าที่ขนส่ง กรณีที่ท่านได้มีการรับสินค้า หรือลงชื่อยืนยันรับสินค้าจากทางขนส่งแล้ว แต่พบว่าสินค้าของท่านมีข้อบกพร่อง ท่านมีเวลา 7 วันในการพิจารณาว่าจะส่งคืนสินค้านั้นหรือไม่ ซึ่งจะเริ่มนับหลังจากวันที่ท่านได้รับสินค้าแล้ว
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อขอคืนสินค้า
ทั้งนี้ท่านจะมีเวลาอีก 14 วันในการเตรียมและส่งคืนสินค้ามายัง Huawei ซึ่งจะเริ่มนับจากวันที่ท่านได้ส่งคำขอส่งคืนสินค้าเข้ามา

ในการคืนสินค้า ท่านจะได้รับใบแปะหน้ากล่องสำหรับส่งคืนสินค้า พร้อมบริการเข้ารับสินค้าคืนจากทาง Kerry
ซึ่งท่านสามารถใช้ใบแปะหน้ากล่องนี้เพื่อจัดส่งสินค้าที่ต้องการคืน กลับมายัง Huawei โดยไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง แต่หากท่านไม่ได้ใช้ใบแปะหน้ากล่องที่ทาง Huawei ออกให้ ท่านจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนด้วยตนเอง สินค้าที่ท่านต้องการส่งคืนนั้น ต้องปราศจากความเสียหายใด ๆ ที่ทำให้สินค้ามีมูลค่าลดลง อันเกิดจากกระทำของท่าน มิได้เกิดจากทางขนส่ง โดยมูลค่าที่ลดลงซึ่งมีสาเหตุมาจากการตรวจสอบที่จำเป็นไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง และเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน โปรดส่งคืนอุปกรณ์เสริมและของแถมทั้งหมดกลับมายัง Huawei

การเปลี่ยนสินค้า

เมื่อพบว่าสินค้าของท่านมีข้อบกพร่องหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า ท่านสามารถส่งสินค้ากลับมายัง Huawei เพื่อขอรับการเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ โปรดทราบ: สินค้าของท่านสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าประเภท และ รุ่น เดียวกันได้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น ประเภท หรือ รุ่นอื่นที่แตกต่างได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อขอเปลี่ยนสินค้า

ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง

หากท่านซื้อผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้ และผลิตภัณฑ์ของท่านมีข้อบกพร่องหรือเกิดความผิดปกติ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ผู้บริโภคได้ตามกฎหมาย เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ท่านสั่งซื้อทำงานได้ไม่ตามประสิทธิภาพหรือใช้งานไม่ได้ ท่านสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ของท่านได้
หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีข้อบกพร่องหรือมีความผิดปกติ หลังจากที่เราทำการตรวจสอบแล้ว เราจะทำการซ่อมหรือทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ท่านร้องขอ สำหรับการส่งซ่อม ท่านสามารถใช้บริการส่งซ่อม ทางขนส่งพัสดุ Kerry ด้วยบริการ Door to Door ของ Huawei เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ของท่านไปยัง ศูนย์บริการ Huawei

โปรดทราบ: เราขอแนะนำให้ท่านใช้บรรจุภัณฑ์เดิมเมื่อส่งคืนผลิตภัณฑ์ และโปรดบรรจุผลิตภัณฑ์ของท่านให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์เสียหายระหว่างการขนส่ง

วิธีการส่งคืนผลิตภัณฑ์

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อขอคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า

การคืนเงิน

หากท่านกดยกเลิกคำสั่งซื้อที่ได้ยืนยันการซื้อ ก่อนที่คำสั่งซื้อจะมีการบรรจุหีบห่อ เราจะเริ่มดำเนินการคืนเงินให้กับท่านในทันทีหลังจากที่เราได้รับคำขอยกเลิกของท่าน
หากท่านต้องการส่งคืนผลิตภัณฑ์หลังจากที่คุณได้รับ เราจะคืนเงินภายใน 14 วันจากหลังจากได้รับคำขอส่งคืนของท่าน ทั้งนี้การคืนเงินอาจใช้เวลามากกว่า 14 วัน หรืออาจถูกระงับการคืนเงินชั่วคราว หากเราไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือหลักฐานที่บ่งบอกว่าท่านได้ส่งคืนผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและครบถ้วนให้กับทาง Huawei
สำหรับช่องทางคืนเงิน เราจะใช้ช่องทางการคืนเงินเดียวกันกับช่องทางที่ท่านได้ชำระค่าสินค้าเข้ามา (ยกเว้นการชำระเงินปลายทาง) สำหรับการสั่งซื้อแบบชำระเงินปลายทาง เราจะคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารหรือบัญชีที่เป็นช่องทางการชำระเงินของบุคคลที่สามที่ท่านได้มีการระบุไว้
เมื่อเราได้รับผลิตภัณฑ์ที่ท่านส่งคืนหรือหลักฐานที่ท่านได้ส่งให้กับเรา เราจะเริ่มดำเนินการคืนเงินทันที อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่แน่นอนจนกว่าท่านจะได้รับยอดเงินคืนนั้น จะขึ้นอยู่กับธนาคารที่รับชำระเงินของท่าน

การส่งคืนผลิตภัณฑ์รวมขุด/ชุดเซ็ต (Set)

สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์รวมชุด/ชุดเซ็ต หรือผลิตภัณฑ์ที่จัดโปรโมชันสมนาคุณ ข้อเสนอในผลิตภัณฑ์รวมชุด/ชุดเซ็ต และโปรโมชันสมนาคุณเหล่านี้จัดหาให้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าท่านจะเก็บผลิตภัณฑ์ไว้เท่านั้น หากท่านตัดสินใจคืนผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ ท่านจำเป็นจะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในเซ็ตและของสมนาคุณจากโปรโมชั่นทุกชิ้นในสภาพสมบูรณ์ หากไม่มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ครบทั้งหมด ท่านต้องจ่ายค่าชดเชยตามราคาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือตามสัดส่วน เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืน HUAWEI Care เพียงอย่างเดียว อ่านข้อกำหนดเเละเงื่อนไขเพื่อทำความความเข้าใจยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Huawei ได้ทั้งช่องทางสายด่วน Hotline/การสนทนาสดผ่าน Livechat/และช่องทาง อีเมลล์ เราพร้อมและยินดี ที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่คุณ