Return policy

เพื่อใช้งานที่ดียิ่งขึ้น กรุณาใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด หรือเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่น

นโยบายการส่งคืน

นโยบายฉบับนี้ที่ร่างขึ้นตามเงื่อนไขการขายของเราคือแนวทางเกี่ยวกับวิธีการที่คุณจะสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับการคืนเงิน หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง

ส่งคืน

เมื่อคุณไม่ต้องการเก็บผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านทางออนไลน์ก่อนการรับหลังจากที่ทำการบรรจุหีบห่อ เราขอแนะนำให้คุณไม่รับพัสดุหรือไม่ลงชื่อยืนยันการจัดส่ง
เมื่อพบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีข้อบกพร่องหลังจากที่คุณได้รับ คุณมีเวลา 7 วันในการพิจารณาว่าจะส่งคืนหรือไม่ คุณมีเวลาอีก 14 วันในการส่งคืนผลิตภัณฑ์หลังจากที่คุณส่งคำขอส่งคืนของคุณ ช่วงเวลาก่อนหน้านี้เริ่มนับหลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ของคุณ และช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเริ่มนับหลังจากวันที่คุณส่งคำขอส่งคืน คุณจะได้รับฉลากส่งคืนพร้อมบริการ “รับสินค้า”
ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณกลับมายัง Huawei โดยไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง หากคุณไม่ใช้ฉลากส่งคืนที่ Huawei มอบให้ คุณอาจจำเป็นต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งด้วยตนเอง
ผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการส่งคืนควรปราศจากความเสียหายใด ๆ
โดยมูลค่าที่ลดลงซึ่งมีสาเหตุมาจากการตรวจสอบที่จำเป็นไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน โปรดส่งคืนอุปกรณ์เสริมทั้งหมดด้วย
เมื่อพบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีข้อบกพร่องหลังจากที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ คุณสามารถส่งผลิตภัณฑ์กลับมายัง Huawei เพื่อขอรับการเปลี่ยนได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ โปรดทราบ:ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันได้เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้ และผลิตภัณฑ์ของคุณมีข้อบกพร่องหรือเกิดความผิดปกติ คุณสามารถใช้สิทธิ์ผู้บริโภคตามกฎหมายได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อทำงานได้ไม่ดีหรือใช้งานไม่ได้ คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณได้
หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีข้อบกพร่องหรือมีความผิดปกติหลังจากที่เราทำการตรวจสอบ เราจะทำการซ่อมหรือทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คุณร้องขอ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถไปหรือใช้ บริการส่งซ่อมทางไปรษณีย์ ของ Huawei เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณไปยัง ศูนย์บริการ Huawei

โปรดทราบ:เราขอแนะนำให้คุณใช้บรรจุภัณฑ์เดิมเมื่อส่งคืนผลิตภัณฑ์

วิธีการส่งคืนผลิตภัณฑ์

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยบัญชี Huawei คุณสามารถใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อส่งคำขอส่งคืนของคุณได้:

 • ล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ
 • เข้าสู่ “บัญชีของฉัน”
 • เลือก “คำสั่งซื้อ”
 • เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งคืน/เปลี่ยน
 • เลือก “ส่งคืน” หรือ “เปลี่ยน”
 • เลือกเหตุผลที่ส่งคืนและสถานะพัสดุ
 • ส่งคำขอส่งคืน/เปลี่ยนของคุณ
  หากคุณซื้อในฐานะผู้เยี่ยมชม คุณสามารถใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อส่งคำขอส่งคืนของคุณได้:
 • เลือก “ติดตามคำสั่งซื้อ”
 • กรอกรายละเอียดคำสั่งซื้อและกด “ดูสถานะคำสั่งซื้อ”
 • เลือก “ส่งคืน” หรือ “เปลี่ยน”
 • เลือกเหตุผลที่ส่งคืนและสถานะพัสดุ
 • ส่งคำขอส่งคืน/เปลี่ยนของคุณ
 • ปรดแจกแจงวิธีการอื่น

การคืนเงิน

คุณอาจยกเลิกคำสั่งซื้อที่คุณได้ซื้อก่อนที่จะมีการบรรจุหีบห่อ หากคุณดำเนินการเช่นนั้น
เราจะเริ่มการคืนเงินให้กับคุณในทันทีหลังจากที่เราได้รับคำขอยกเลิกของคุณ
หากคุณต้องการส่งคืนผลิตภัณฑ์หลังจากที่คุณได้รับ เราจะคืนเงินภายใน 14 วันจากหลังได้รับคำขอส่งคืนของคุณ อย่างไรก็ตาม เราอาจประวิงเวลาในการคืนเงินให้กับคุณ
หากเราไม่ได้รับสินค้าหรือหลักฐานที่บ่งบอกว่าคุณได้ส่งคืนสินค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน
เราจะใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับคำสั่งซื้อของคุณ (ยกเว้นการจ่ายสดเมื่อจัดส่ง) เพื่อคืนเงินให้กับคุณ สำหรับการจ่ายสดเมื่อจัดส่ง เราจะคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารหรือบัญชีที่เป็นช่องทางการชำระเงินของบุคคลที่สามที่คุณให้ไว้
เมื่อเราได้รับผลิตภัณฑ์ของคุณหรือหลักฐานที่คุณได้ส่งให้กับเรา เราจะเริ่มดำเนินการคืนเงินทันที อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่แน่นอนจนกว่าคุณจะได้รับการคืนเงินนั้นขึ้นอยู่กับธนาคารที่รับชำระเงินของคุณ

การส่งคืนผลิตภัณฑ์รวมชุด

Huawei อาจให้ข้อเสนอพิเศษหากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ในแบบรวมชุดหรือดำเนินการจัดโปรโมชันสมนาคุณบนแพลตฟอร์มของเราเป็นครั้งคราว ข้อเสนอในผลิตภัณฑ์รวมชุดและโปรโมชันสมนาคุณเหล่านี้จัดหาให้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณจะเก็บผลิตภัณฑ์ไว้เท่านั้น
หากคุณตัดสินใจว่าจะถอนตัวออกจากสัญญาของคุณ คุณจำเป็นจะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์รวมชุดและของสมนาคุณในสภาพสมบูรณ์ หากคุณไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ คุณต้องจ่ายค่าชดเชยตามสัดส่วนให้กับเรา

คุณสามารถติดต่อศูนย์ติดต่อของ Huawei
ได้ตลอดเวลาผ่านทางสายด่วน/การสนทนาสด/อีเมลเมื่อคุณส่งคืน/เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณ Huawei
พร้อมเสมอเพื่อมอบการบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ