บริการนอกสถานที่
1. กรอกข้อมูลอุปกรณ์
 • เลือกผลิตภัณฑ์
  1. HUAWEI Vision S
 • เลือกรุ่น
2. เลือกประเภทการบริการ
  3. กรอกข้อมูลติดต่อ

   บันทึกและใช้

   4. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
   4. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการเลือก
   ยกเลิกช่วงเวลาที่ต้องการยืนยัน
   กำหนดเวลาที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างคุณและช่าง
   ขออภัย ขณะนี้ยังไม่มีการให้บริการในพื้นที่ของคุณ
   ส่ง
   Q & A
   • 1. ฉันสามารถนัดหมายเวลารับบริการนอกสถานที่ได้อย่างไร
    คุณสามารถนัดหมายเวลาได้ผ่านช่องทางสายด่วน (1800010111) เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ หรือแอปพลิเคชั่น My HUAWEI
   • 2. ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่สามารถใช้บริการนอกสถานที่ได้
    ผลิตภัณฑ์ HUAWEI Vision
   • 3. พื้นที่ใดบ้างที่สามารถใช้บริการนอกสถานที่ได้
    ทั่วประเทศไทย (ไม่มีค่าบริการสำหรับการซ่อมแซมภายในระยะเวลาการรับประกัน แต่มีค่าบริการสำหรับการติดตั้งนอกสถานที่และการซ่อมแซมนอกเงื่อนไขการรับประกัน)
   • 4. นโยบายการรับประกันของผลิตภัณฑ์ HUAWEI Vision มีอะไรบ้าง
    อ้างอิงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://consumer.huawei.com/th/support/warranty-policy/visions
   • 5. มาตรฐานการติดตั้งนอกสถานที่ของผลิตภัณฑ์ HUAWEI Vision มีอะไรบ้าง
    จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
   • 6. การติดตั้งนอกสถานที่ของผลิตภัณฑ์ HUAWEI Vision มีค่าใช้จ่ายเท่าไร
    ขนาดผลิตภัณฑ์ ค่าบริการติดตั้ง ค่าเดินทางสำหรับบริการติดตั้ง
    ขาแขวน การติดตั้งบนผนัง การติดตั้ง
    บนชั้นวาง
    การย้าย
    จุดติดตั้ง
    ระยะทาง <
    50 กม.
    50 กม. ≤
    ระยะทาง ≤
    100 กม.
    ระยะทาง >
    100 กม.
    40 นิ้ว ≥ สมาร์ทสกรีน
    ≥ 54 นิ้ว
    790 บาท 850 บาท 600 บาท 1,050 บาท 350 บาท 500 บาท 10 บาท/กม.
    55 นิ้ว ≥ สมาร์ทสกรีน
    ≥ 64 นิ้ว
    790 บาท 1,050 บาท 700 บาท 1,300 บาท 350 บาท 500 บาท 10 บาท/กม.
    65 นิ้ว ≥ สมาร์ทสกรีน
    ≥ 75 นิ้ว
    790 บาท 1,250 บาท 800 บาท 1,650 บาท 350 บาท 500 บาท 10 บาท/กม.
    • ค่าบริการติดตั้งบนชั้นวาง หมายถึง ค่าแรงที่เรียกเก็บจากลูกค้า
     เมื่อเจ้าหน้าที่ให้บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์บนชั้นวางเท่านั้น รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ได้แก่
     แกะกล่องพร้อมตรวจเช็คความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ เชื่อมต่อสัญญาณ แก้ไขจุดบกพร่อง
     และสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้น
    • สำหรับการติดตั้งบนผนัง ควรคำนึงถึงโครงสร้างของผนังและได้รับการประเมินจากวิศวกร
     คุณสามารถยืนยันผลและนัดหมายเวลาในการติดตั้งได้ผ่านช่องทางสายด่วน
    • หากคุณเลือกใช้ขาแขวนอื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ย หัวเว่ยจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ
     เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานขาแขวนอื่น และการติดตั้งด้วยตัวเองหรือบุคคลภายนอก
    • การย้ายจุดติดตั้ง หมายถึง การถอดประกอบผลิตภัณฑ์ออกจากผนังและติดตั้งใหม่บนผนังในตำแหน่งอื่น
     หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการติดตั้งจะมีการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งให้คุณทราบ
    • ค่าเดินทางคำนวณจากระยะทางจากที่อยู่ของลูกค้าถึงร้านค้าของหัวเว่ย
     หรือศูนย์บริการหัวเว่ยที่ได้รับการแต่งตั้งที่ใกล้ที่สุด
   • 7. การซ่อมแซมนอกสถานที่ของผลิตภัณฑ์ HUAWEI Vision นอกเงื่อนไขการรับประกันมีค่าใช้จ่ายเท่าไร
    ขนาดผลิตภัณฑ์ ค่าบริการซ่อมแซม ค่าเดินทางสำหรับบริการซ่อมแซม
    การตรวจเช็ค การซ่อมแซมขนาดเล็ก การซ่อมแซมขนาดใหญ่ ระยะทาง <
    50 กม
    50 กม. ≤
    ระยะทาง ≤
    100 กม.
    ระยะทาง >
    100 กม.
    40 นิ้ว ≥ สมาร์ทสกรีน
    ≥ 54 นิ้ว
    700 บาท 850 บาท 1,250 บาท 500 บาท 1,000 บาท 10 บาท/กม.
    55 นิ้ว ≥ สมาร์ทสกรีน
    ≥64 นิ้ว
    800 บาท 950 บาท 1,450 บาท 500 บาท 1,000 บาท 10 บาท/กม.
    65 นิ้ว ≥ สมาร์ทสกรีน
    ≥ 75 นิ้ว
    1,000 บาท 1,150 บาท 1,750 บาท 500 บาท 1,000 บาท 10 บาท/กม.
    • ค่าธรรมเนียมในการซ่อมแซมนอกเงื่อนไขการรับประกัน: ค่าบริการซ่อมแซม + ค่าเดินทาง + ค่าอะไหล่ (หากใช้)
     หมายถึง ผลรวมของค่าแรงที่เรียกเก็บจากลูกค้า เมื่อเจ้าหน้าที่ให้บริการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตรวจเช็ค การติดตั้ง และอื่นๆ
     ประกอบกับค่าเดินทางของเจ้าหน้าที่ และค่าอะไหล่ที่ใช้ในระหว่างการซ่อมแซม
    • ค่าบริการตรวจเช็ค หมายถึง ค่าแรงที่เรียกเก็บจากลูกค้า
     เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบสาเหตุความบกพร่องหรือความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถซ่อมแซมได้ แต่ลูกค้าตัดสินใจไม่ซ่อมแซม
    • คำนิยามของการซ่อมแซมขนาดเล็ก: เปลี่ยนระบบเสียง, เปลี่ยนสายไฟภายใน, เปลี่ยนปุ่มกด, เปลี่ยนบอร์ดบลูทูธ, เปลี่ยนแผงวงจร,
     เปลี่ยนฝาครอบด้านหลัง, ประกอบชิ้นส่วนกลับเข้าไปใหม่ และอื่นๆ
    • คำนิยามของการซ่อมแซมขนาดใหญ่: เปลี่ยนโมดูลจอแสดงผล, เปลี่ยนส่วนประกอบหน้าจอ, เปลี่ยนแผงไฟ และอื่นๆ
    • ค่าเดินทางคำนวณจากระยะทางจากที่อยู่ของลูกค้าถึงร้านค้าของหัวเว่ย หรือศูนย์บริการหัวเว่ยที่ได้รับการแต่งตั้งที่ใกล้ที่สุด
   More
   คุณได้นัดหมายบริการนอกสถานที่สำเร็จแล้ว
   • รุ่นของผลิตภัณฑ์
   • เลขที่ใบสั่งซื้อ
   • ประเภทการบริการ
   • ช่วงเวลาที่ต้องการ
   • ชื่อ
   • โทรศัพท์
   เคล็ดลับ
   • 1. โปรดเตรียมใบแจ้งหนี้และใบรับประกันอุปกรณ์ของคุณ
   • 2. หากคุณไม่สามารถรับบริการนอกสถานที่ได้ตามเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อสายด่วนล่วงหน้า