Барање за статус на поправката

Испратете го кодот за верификација
Внесете го точниот код за верификација. Ве молиме внесете го SN бројот
Почитувани, нема резултат на пребарувањето за поправка во последните 6 месеци. Доколку треба да го побарате записот за поправка од пред 6 месеци, јавете се на телефонската линија: 0800 555 550.
Резултат од пребарувањето на услугата во последните 6 месеци:

    Барање за статус на поправката

    预约单

      Резултат од пребарувањето на услугата во последните 6 месеци:
      повеќе