Барање за статус на поправката

Испратете го кодот за верификација
Внесете го точниот код за верификација. Ве молиме внесете го SN бројот
Резултат од пребарувањето на услугата во последните 6 месеци:
Почитувани, нема резултат на пребарувањето за поправка во последните 6 месеци. Доколку треба да го побарате записот за поправка од пред 6 месеци, јавете се на телефонската линија: 0800 555 550.
Барање за статус на поправката

预约单

  Резултат од пребарувањето на услугата во последните 6 месеци:
  повеќе
  取消
  修改联系人
   确认
   loading