Барање за статус на поправката

Испратете го кодот за верификација
Внесете го точниот код за верификација. Ве молиме внесете го SN бројот Испративте премногу пораки. Обидете се повторно подоцна. Ппораката не може да се испрати сега. Обидете се повторно подоцна.
Резултат од пребарувањето на услугата во последните 6 месеци: Search more
Почитувани, нема резултат на пребарувањето за поправка во последните 6 месеци. Доколку треба да го побарате записот за поправка од пред 6 месеци, јавете се на телефонската линија: 0800 555 550.
Барање за статус на поправката

预约单

  Резултат од пребарувањето на услугата во последните 6 месеци:
  повеќе
  取消
  修改联系人
   确认
   loading