ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ Huawei
Huawei ได้ออกโปรแกรมเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านรักษาความปลอดภัยสำหรับรุ่นเรือธง รุ่นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะได้รับโปรแกรมเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านรักษาความปลอดภัยภายในสามเดือน
อัปเดตรายการ
2019 2018
 • CVE-2019-5297:ช่องโหว่ของ FRP Bypass ในสมาร์ทโฟน Huawei บางรุ่น

  ความรุนแรง

  ปานกลาง

  ผลกระทบ

  แฮ็กเกอร์สามารถบายพาสฟังก์ชัน FRP และได้รับสิทธิ์เข้าถึงในการใช้สมาร์ทโฟนได้

  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

  Mate 10,Mate 10 Pro,P20,P20 Plus,Mate RS

  เวอร์ชันคงที่

  ALP-L09 9.0.0.159(C432E4R1P9T8); ALP-L29 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); ALP-L29 9.0.0.159(C605E2R1P11T8); ALP-L29 9.0.0.159(C636E2R1P12T8); BLA-A09 9.0.0.201(C567E6R1P11T8); BLA-L09C 9.0.0.159(C185E2R1P13T8); BLA-L09C 9.0.0.160(C605E2R1P12T8); BLA-L09C 9.0.0.161(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C10E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C185E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C636E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.160(C605E2R1P12T8); BLA-L29C 9.0.0.161(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.0.0.196(C635E4R1P13T8); BLA-L29D 9.0.0.159(C721E4R1P11T8); Emily-L09C 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); Emily-L09C 9.0.0.160(C432E7R1P11T8); Emily-L09C 9.0.0.161(C605E2R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); Emily-L29C 9.0.0.160(C432E7R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.161(C10E2R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.161(C605E2R1P12T8); Emily-L29C 9.0.0.168(C636E7R1P13T8); Emily-L29C 9.0.0.205(C635E2R1P11); Charlotte-L09C 9.0.0.159(C185E4R1P11T8); Charlotte-L09C 9.0.0.161(C605E2R1P9T8); Charlotte-L09C 9.0.0.163(C432E5R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.159(C185E4R1P11T8); Charlotte-L29C 9.0.0.161(C10E2R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.161(C605E2R1P11T8); Charlotte-L29C 9.0.0.163(C432E5R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.168(C636E2R1P12T8); Charlotte-L0I 9.0.0.159(C675E4R1P12T8); NEO-L29D 9.0.0.159(C721E5R1P9T8)

 • CVE-2019-5282:ช่องโหว่ของการทำดับเบิลฟรีหน่วยความจำใน Bastet Module ของสมาร์ทโฟน Huawei บางรุ่น

  ความรุนแรง

  ปานกลาง

  ผลกระทบ

  การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่ประสบความสำเร็จอาจส่งผลให้มีการดำเนินการรหัสที่เป็นอันตราย

  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

  P20,Mate 89

  เวอร์ชันคงที่

  Emily-L09C 9.0.0.203(C432E7R1P11); Emily-L29C 9.0.0.203(C432E7R1P11); Emily-L29C 9.0.0.202(C185E2R1P12); Emily-L29C 9.0.0.207(C636E7R1P13); Emily-L29C 9.0.0.205(C635E2R1P11); Emily-AL00A 9.0.0.182(C00E82R1P21); Emily-TL00B 9.0.0.182(C01E82R1P21); Hima-L09CA 9.0.0.198(C432E10R1P16); Hima-L29CA 9.0.0.198(C432E10R1P16); Hima-L29C 9.0.0.204(C636E10R2P1)

 • CVE-2018-7961: ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับรหัสยืนยัน Smart SMS บนอุปกรณ์ Huawei

  ความรุนแรง

  ปานกลาง

  ผลกระทบ

  ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับอุปกรณ์ Huawei อาจถูกเปิดเผยเนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

  Mate 10,Mate 10 Pro,P20,P20 Plus,Mate RS,Mate 20,Mate20 pro,Mate20 X

  เวอร์ชันคงที่

  ALP-AL00B 9.0.0.125(C00E81R2P20T8); ALP-TL00B 9.0.0.125(C01E81R1P20T8); BLA-AL00B 9.0.0.125(C00E83R2P15T8); BLA-TL00B 9.0.0.125(C01E83R1P15T8); Emily-AL00A 9.0.0.125(C00E76R1P21T8); Emily-TL00B 9.0.0.125(C01E76R1P21T8); ALP-AL00B 9.0.0.125(C00E81R2P20T8); ALP-L09 9.0.0.159(C432E4R1P9T8); ALP-L29 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); ALP-L29 9.0.0.159(C605E2R1P11T8); ALP-L29 9.0.0.159(C636E2R1P12T8); ALP-TL00B 9.0.0.125(C01E81R1P20T8); BLA-A09 9.0.0.201(C567E6R1P11T8); BLA-AL00B 9.0.0.125(C00E83R2P15T8); BLA-L09C 9.0.0.159(C185E2R1P13T8); BLA-L09C 9.0.0.160(C605E2R1P12T8); BLA-L09C 9.0.0.161(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C10E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C185E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C636E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.160(C605E2R1P12T8); BLA-L29C 9.0.0.161(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.0.0.196(C635E4R1P13T8); BLA-L29D 9.0.0.159(C721E4R1P11T8); BLA-TL00B 9.0.0.125(C01E83R1P15T8); Charlotte-AL01B 9.0.0.125(C00E51R1P15T8); Charlotte-L09C 9.0.0.159(C185E4R1P11T8); Charlotte-L09C 9.0.0.161(C605E2R1P9T8); Charlotte-L09C 9.0.0.163(C432E5R1P9T8); Charlotte-L0I 9.0.0.159(C675E4R1P12T8); Charlotte-L29C 9.0.0.159(C185E4R1P11T8); Charlotte-L29C 9.0.0.161(C10E2R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.161(C605E2R1P11T8); Charlotte-L29C 9.0.0.163(C432E5R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.168(C636E2R1P12T8); Charlotte-TL01B 9.0.0.125(C01E51R1P15T8); Emily-AL00A 9.0.0.125(C00E76R1P21T8); Emily-L09C 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); Emily-L09C 9.0.0.160(C432E7R1P11T8); Emily-L09C 9.0.0.161(C605E2R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); Emily-L29C 9.0.0.160(C432E7R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.161(C10E2R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.161(C605E2R1P12T8); Emily-L29C 9.0.0.168(C636E7R1P13T8); Emily-L29C 9.0.0.205(C635E2R1P11); Emily-TL00B 9.0.0.125(C01E76R1P21T8); NEO-AL00 9.0.0.125(C786E81R1P13T8); NEO-L29D 9.0.0.159(C721E5R1P9T8); Hima-AL00B 9.0.0.136(C00E130R1P21); Hima-TL00B 9.0.0.136(C01E135R1P21); Hima-L29CA 9.0.0.126(C605E10R1P16); Laya-AL00C 9.0.0.137(C00E130R1P20); Laya-AL00EP 9.0.0.137(C786E135R1P20); Laya-L09C 9.0.0.126(C605E10R1P16); Laya-L09C 9.0.0.126(C185E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.128(C635E12R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C636E10R1P17); Laya-L29C 9.0.0.126(C605E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C185E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C10E10R1P18); Laya-L29C 9.0.0.126(C10E10R1P18); Laya-TL00C 9.0.0.137(C01E135R1P20); Ever-AL00B-CUST 9.0.0.130(C00); Ever-L29B 9.0.0.132(C432E3R1P12); Ever-L29B 9.0.0.127(C636E3R1P11); Ever-TL00B-CUST 9.0.0.135(C01)