grand-opening-offer-activity-terms

เพื่อใช้งานที่ดียิ่งขึ้น กรุณาใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด หรือเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่น

Terms and Conditions for Grand Opening Campaign

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม Grand Opening Campaign

1. บทนำ

โปรโมชันพิเศษ Grand Opening (“กิจกรรมส่งเสริมการขาย”) จัดขึ้นโดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (หัวเว่ย) ภายในระยะเวลากิจกรรมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในที่นี้

2. ระยะเวลากิจกรรม

กิจกรรม Grand Opening จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 ถึง 23 มกราคม 2564 ("ระยะเวลากิจกรรม")

หัวเว่ยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลด ขยาย หรือยกเลิกระยะเวลาของราคาพิเศษ โดยแจ้งให้คุณ(“ลูกค้า”)ทราบ

3. คุณสมบัติ

(1) กิจกรรมนี้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป ยกเว้นพนักงานของหัวเว่ยและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด ตัวแทนจำหน่ายของหัวเว่ย พันธมิตร บริษัทโฆษณา จัดสร้าง และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดด้วย

(2) หากลูกค้ามีอายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้ปกครอง / ผู้ดูแลตามกฎหมายจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเมื่อลูกค้าเข้าร่วมในกิจกรรมนี้

4. สถานที่จัดกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ HUAWEI [HIGH-END] EXPERIENCE SHOP BY JAYMART (SIAM PARAGON FL.2 BR:0737)เท่านั้น (“ร้านที่เข้าร่วมรายการ”)

5. รายละเอียดกิจกรรม

(1) ซื้ออุปกรณ์ใดๆ ต่อไปนี้ ("ผลิตภัณฑ์หัวเว่ย") ระหว่างช่วงเวลากิจกรรม ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ลูกค้าจะสามารถเลือกแลกซื้อ (1) HUAWEI FreeBuds Proหนึ่งชิ้นในราคา 3499 บาท (2) HUAWEI FreeLace Pro 1 ชิ้น ในราคา 999 บาท

สินค้าที่เข้าร่วมรายการ ราคาขาย (บาท) จำนวนในสต๊อก (เครื่อง) ราคาพิเศษโปรโมชั่น*
HUAWEI MateBook X Pro 52990 2 จ่าย 3499 บาท เพื่อแลกซื้อ HUAWEI FreeBuds Pro
หรือ
จ่าย 999 บาท เพื่อแลกซื้อ HUAWEI FreeLace Pro
HUAWEI MateBook D 15 15990 15
HUAWEI MateBook D 14 21990 15
HUAWEI MateBook 14 25990 15
HUAWEI MatePad_Wifi 9990 10
HUAWEI MatePad Pro_Wifi 16990 7
HUAWEI MatePad Pro_LTE 19990 7
HUAWEI MatePad Pro 5G 29990 2

*ลูกค้าที่มีบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหนึ่งท่าน จะมีสิทธิ์ซื้อ สูงสุด (1) HUAWEI FreeBuds Pro หนึ่งชิ้นในราคา 3499 บาท (2) HUAWEI FreeLace Pro 1 ชิ้น ในราคา 999 บาท เท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถแลกซื้อทั้ง HUAWEI FreeBuds Pro และ HUAWEI FreeLace Pro ร่วมกันในราคาพิเศษได้

(2) ซื้ออุปกรณ์ใดๆ ต่อไปนี้ ("ผลิตภัณฑ์หัวเว่ย") ระหว่างช่วงเวลากิจกรรม ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 999 บาทเมื่อซื้อ HUAWEI WATCH GT เครื่องที่สองรุ่นใดก็ได้

สินค้าที่เข้าร่วมรายการ ราคาขาย (บาท) จำนวนในสต๊อก (เครื่อง) ราคาลด (บาท)
HUAWEI WATCH GT II 46mm Sport Edition 6490 5 ส่วนลด 999 บาทเมื่อซื้อ HUAWEI WATCH GT เครื่องที่สองรุ่นใดก็ได้
HUAWEI WATCH GT II 46mm Elite Edition 7990 5
HUAWEI WATCH GT II 46mm Classic Edition 6990 5
HUAWEI WATCH GT II 42mm Sport Edition 5990 2
HUAWEI WATCH GT II 42mm Elegant Edition 6990 2
HUAWEI WATCH GT II 42mm Classic Edition 6490 2
HUAWEI WATCH GT 2e 4990 2
HUAWEI WATCH GT 2 Pro 9990 5

*ลูกค้าที่มีบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหนึ่งท่าน จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลด 999 บาทเมื่อซื้อ HUAWEI WATCH GT เครื่องที่สองรุ่นใดก็ได้ มากที่สุดครั้งเดียวเท่านั้น

(3) ลูกค้าหนึ่งท่าน จะมีสิทธิ์แลกซื้อ HUAWEI nova 5T ในราคาพิเศษโปรโมชั่นที่ราคา 7490 ต่อเครื่อง ในระยะเวลากิจกรรม ณ ร้านที่เข้าร่วมรายการ

(4) สินค้าโปรโมชั่นทั้งหมดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้.

(5) สินค้าโปรโมชั่นทั้งหมดมีจำนวนจำกัด ให้แก่ผู่ที่ซื้อก่อน และจนกว่าของจะหมด

6. การส่งมอบสินค้า

(1) หัวเว่ยจะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าได้ชําระเงิน ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7. ทั่วไป

(1) ลูกค้ายอมรับและยินยอมให้หัวเว่ยเก็บชื่อและเบอร์ติดต่อระหว่างกิจกรรม เพื่อใช้ยืนยันการใช้สิทธิ์หนึ่งครั้งต่อหนึ่งท่านเท่านั้น ก่อนที่ท่านจะให้ชื่อและเบอร์ติดต่อ ท่านจะได้รับคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ณ ร้านค้า

(2) ภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใช้สำหรับเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถทำการขอคืนเงินได้

(3) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม ลูกค้าเห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว และการตัดสินของหัวเว่ยถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลบังคับใช้ จะไม่การโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใดๆ หัวเว่ยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินขั้นสิ้นสุดในกิจกรรมนี้

(4) หัวเว่ยจะไม่รับผิดชอบต่อการส่งสินค้าล่าช้าอันเนื่องจากเหตุผลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความล้มเหลวของเครือข่ายสื่อสาร

(5) หัวเว่ยจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมจากฝ่ายใดก็ตาม รวมถึงลูกค้าที่ติดต่อ หรือเหตุต่างๆที่เกิดจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดๆ หรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้

(6) หากลูกค้าถูกพบว่าใช้งานหรือใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมในการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ หัวเว่ยสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสามารถยื่นเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายได้

(7) กิจกรรมนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

ออกจาก consumer.huawei.com
หลังจากคลิกลิงก์ คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์บุคคลที่สาม Huawei ไม่มีส่วนรับผิดชอบและไม่มีการควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สามนี้
ย้อนกลับ ดำเนินการต่อ