Security

การอัปเดตเกี่ยวกับความปลอดภัยของ EMUI Huawei

เพื่อปกป้องลูกค้าของเรา เราจะไม่เปิดเผย หารือหรือยืนยันปัญหาด้านความปลอดภัยใดๆ ก่อนที่จะทำการวิจัยและเผยแพร่โปรแกรมเสริมหรือเวอร์ชันใหม่
เราจะพยายามอย่างดีที่สุดในการผสานรวมโปรแกรมเสริมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเข้ากับรุ่นที่สอดคล้องกัน แต่ระยะเวลาในการบูรณาการนี้อาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและรุ่น
รายการการอัปเดต